Ouderschapsplan bij scheiding werkt

Ouderschapsplan bij scheiding werkt

DEN HAAG – Het ouderschapsplan en mediation (bemiddeling), twee nieuwe manieren om een dreigende ‘vechtscheiding’ te voorkomen, hebben effect.

 

Vorig jaar zijn er hierdoor zo’n 250 scheidingszaken minder bij de Raad voor de Kinderbescherming terechtgekomen.

De Raad voor de Kinderbescherming voerde in 2009 in totaal 4672 gezags- en omgangsonderzoeken uit, tegen 4916 in 2008. Het aantal nieuwe onderzoeken dat werd gestart, nam met 9 procent af.

De Raad schrijft dit onder meer toe aan een verbetering van het hulpaanbod vooraf, voor ouderparen met kinderen die in scheiding liggen.

Ouderschapsplan
Sinds 1 maart 2009 zijn ouders die willen scheiden, verplicht gezamenlijk een ouderschapsplan op te stellen. Ze spreken hierin af hoe ze de zorg en opvoeding van de kinderen zullen verdelen, wie wat betaalt en op welke manier de ouders met elkaar in contact blijven.

Als ze er niet zelf uitkomen, kunnen ze de hulp van een bemiddelaar (mediator) inroepen.

Pas als ook die poging mislukt, kan de Raad van de Kinderbescherming een onderzoek beginnen. De rechter gebruikt de resultaten van dit onderzoek om te bepalen wie het ouderlijk gezag over de kinderen krijgt.

Meer geld
De Raad voor de Kinderbescherming vindt wel dat de begeleiding van en bemiddeling bij scheidingszaken waar kinderen in het spel zijn, nog altijd tekortschiet. Dit kan schadelijk zijn voor de kinderen.

De Raad dringt er bij de gemeenten, provincies en de ministeries van Justitie en Jeugd en Gezin op aan er meer geld voor vrij te maken.

De grootste daling van het aantal gezag- en omgangsonderzoeken vond plaats in Noord- en Oost-Nederland

BronNederlands Dagblad