Teamtraining

Wat is teamtraining?

Teamtraining is een vorm van coaching. Teams worden ondersteund in hun ontwikkelingsproces richting een succesvol(ler) team.
Wil het team meer van zijn potentieel realiseren en zich verder ontwikkelen, dan draagt teamcoaching bij aan onder andere het terugdringen van belemmeringen. Belemmeringen zijn bijvoorbeeld: weing vertrouwen, rivaliteit, verborgen agenda’s, onvoldoende luisteren, vaste overtuigingen en standpunten.

 

Doel

Het doel van teamcoaching is het team te helpen kwalitatief betere prestaties te realiseren.

 

Resultaat

Deelname aan teamtraining resulteert dikwijls in een succesvoller team. Men is zich bewust van collectieve patronen in gedrag en denken. De teamleden hebben geleerd hoe zij los kunnen komen van bestaande gewoonten en hoe zij effectiever ten behoeve van het werk met elkaar om kunnen gaan.

 

Voor wie?

Ik bied teamcoaching in opdracht van werkgevers en in opdracht van verenigingen die met vrijwilligers werken.
De teamtraining die ik aanbied is bedoeld voor teams die:
• Effectiever willen communiceren
• Willen leren feedback te geven en te ontvangen
• Elkaars kwaliteiten en valkuilen willen leren kennen en daarmee om willen gaan
• Verschillen willen leren respecteren en benutten
• Effectieve patronen in het team willen opsporen en willen leren deze meer te benutten
• Ineffectieve patronen in het team willen herkennen en willen ombuigen

 

Werkwijze

De kern van mijn werkwijze berust op gezamenlijke bewustwording van de bestaande interactiepatronen en gewoonten. Men leert collectief van elkaar. Dat kan op diverse creatieve manieren. Enkele voorbeelden hiervan zijn het gebruik van metaforen en dramatechnieken.

 

Duur

De duur is afhankelijk van de opdracht.

 

Locatie

Teams vinden het over het algemeen prettig dat trainingen op een andere plek plaatsvinden dan in de werkomgeving.
Ik vraag de opdrachtgever om zelf voor een geschikte locatie te zorgen.