Intervisie

Wat is intervisie?

Intervisie is een methodiek die past bij lerende mensen en lerende organisaties.
Het is een vorm van systematische deskundigheidsbevordering waarbij de deelnemers een appel doen op een kleine groep mensen met een vergelijkbaar werkniveau. Tijdens intervisie worden op gestructureerde wijze dilemma’s in werksituaties verhelderd en bewerkt.
Intervisie is leren om persoonlijke blinde vlekken te ontdekken, leren van situaties en leren van elkaar. Het heeft een zakelijke en een persoonlijke kant.

Aanvankelijk wordt intervisie ingeleid door een coach. Na verloop van tijd kunnen de deelnemers de intervisie zelf vorm en inhoud geven.

 

Doel

Het doel van intervisie is om met de eigen deskundigheid binnen de vakgroep of organisatie, de kwaliteit van het werk te bevorderen.

 

Resultaat

Teams, vakgenoten of vrijwilligers worden gesteund door elkaar.
Intervisie levert een bijdrage aan een betere onderlinge verbinding in het team.
Dat is een goede bodem onder het leveren van ( nog)  betere prestaties.

 

Voor wie?

Ik begeleid intervisies in opdracht van organisaties en in opdracht van beroepsgenoten die in verschillende settings werken. Intervisie is ook bedoeld voor vrijwilligers. Het wordt dikwijls ervaren als extra waardering voor de vrijwillige inzet.

Intervisie is helpend als:

  • U in uw werk dilemma’s wilt oplossen waar geen standaardoplossingen voor zijn
  • U een nieuwe werkwijze wilt verankeren
  • U in een organisatie werkzaam bent die het leervermogen van mensen wilt versnellen
  • U invloed hebt op de uitoefening van uw functie; anders kunt u met de opgedane inzichten weinig doen
  • U werkelijk tijd wilt inruimen voor reflectie

 

 

Werkwijze

Er zijn diverse methoden. De basis van de door mij gehanteerde methoden zijn gericht op het stellen van vragen. De werkwijze is eenvoudig en strak gestructureerd. Het biedt ruimte en begrenzing. Kennis en ervaring van de deelnemers worden ten volle benut. Daarentegen is er voldoende flexibiliteit voor een soepele voortgang.

 

Duur

Intervisie vindt plaats over een langere periode. Dikwijls kiezen groepen voor een frequentie van één bijeenkomst per maand.
Wanneer de intervisie door mij begeleid wordt, adviseer ik minimaal het aantal bijeenkomsten te beleggen, gelijk aan het aantal deelnemers. Zo komt iedereen minimaal één keer aan de beurt als probleeminbrenger.
De ideale groepsgrootte is vier tot zes personen.
De duur van de bijeenkomsten is twee uur per keer.

Ik begeleid beginnende intervisiegroepen doorgaans gemiddeld vijf keer. Daarna is de groep over het algemeen in staat zélf de methode toe te passen.
Indien een groep het prettig vindt om gebruik te blijven maken van begeleide intervisie, dan is dat natuurlijk mogelijk.

 

Locatie

Dikwijls kiezen teams om praktische redenen voor intervisie op een locatie bij de werkgever. Een voordeel is dat iedereen snel kan aanschuiven. Een nadeel is dat de deelnemers over het algemeen weinig tijd nemen voor de overgang van werk zaamheden naar de intervisiebijeenkomst.

Indien gewenst is het mogelijk om tot zes personen gebruik te maken van mijn praktijkruimte in Bemmel. Het is een veilige en sfeervolle ruimte in een rustige omgeving, waar u kosteloos gebruik van kunt maken.