Coaching

Wat is coaching?

De essentie van coaching is het opbouwen van bewustzijn ten aanzien van uw belemmeringen en mogelijkheden. Coaching is op de eerste plaats in het contact met de coach uzelf openstellen en vervolgens willen leren.
Met behulp van een onafhankelijke coach ontstaan oplossingen waarbij u zich bij de uitvoering daarvan laat ondersteunen.

 

Doel

Het achterliggende doel van coaching is het vergroten van het zelfvertrouwen van diegene die gecoacht wordt. Zelfvertrouwen ontstaat als u beslissingen neemt, met succes actie onderneemt en erkent dat u voor beide zelf verantwoordelijk bent.

 

Resultaat

Coaching draagt bij aan het opruimen van innerlijke barrières en wel zodanig dat externe belemmeringen tot hanteerbare proporties zijn teruggebracht.
U gaat op eigen kracht weer verder.

 

Voor wie?

Ik bied coaching in opdracht van werkgevers en particulieren.
Coaching is helpend als u:

 • Plezier wilt hebben en houden in uw werk
 • Wilt weten waar u goed in bent en wilt ontdekken wat u verder kunt ontwikkelen
 • Levenslustiger wilt zijn
 • Effectiever wilt worden in uw werk en in contacten met anderen
 • Een prettige balans wilt vinden tussen werk en vrije tijd
 • Wilt re-integreren na ziekteverzuim
 • Een burn-out wilt voorkomen of herstellende bent
 • Begeleiding wilt hebben bij het starten in een nieuwe functie
 • Uw vaardigheden wilt vergroten
 • Weerstand ervaart in de werksituatie of de privésituatie
 • Eens stil wilt staan bij het hier en nu voordat u verder gaat op de u bekende weg

 

 

Werkwijze

Ik bied maatwerk. Geen vraag is immers hetzelfde. De grote lijn in iedere situatie is, dat ik snel tot de kern kom. Dat kan confronterend zijn. Mijn ervaring is dat het desondanks leidt tot helderheid, acties en resultaten. Ik ben invoelend, bevorder het maken van keuzes en ondersteun de uitvoering ervan. Ik maak indien passend, gebruik van creatieve werkvormen.

 

Duur

Coachingstrajecten bestaan in de regel uit een intakegesprek, een aantal coachingsgesprekken en een evaluatiegesprek. Het aantal coachingsgesprekken hangt af van de vraag. Het gemiddelde aantal is vijf.
De gesprekken duren 75 minuten.

Indien de opdrachtgever een werkgever is, vindt er een gezamenlijk afsluitingsgesprek met de werkgever plaats. De cliënt zorgt voor input middels een verslag.
Mijn bijdrage aan dat gesprek wordt vooraf met de cliënt afgestemd en zal met name gericht zijn op het proces en niet op vertrouwelijke informatie uit het traject, tenzij daar van tevoren tussen de gecoachte en mij andere afspraken over zijn gemaakt
De cliënt isop de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor tussentijds contacten met de leidinggevende over de voortgang van het traject.

 

Locatie

Cliënten vinden het over het algemeen prettig dat de gesprekken op een andere plek plaatsvinden dan in de werkomgeving of dan in de thuissituatie. U bent van harte welkom in mijn praktijk in Bemmel. Ik bied u een veilige, rustige en sfeervolle ruimte in de directe omgeving van een wandelgebied. Al wandelend aan het werk zijn behoort tot de mogelijkheden.
Desgewenst kom ik ook graag naar uw werkomgeving toe.