Advies

Wat is adviseren?

Adviseren wil zeggen: vanuit bepaalde kennis en deskundigheid invloed uitoefenen en daarmee een bijdrage leveren aan gewenst resultaten, zonder over directe macht of middelen te beschikken.
Het verschil tussen een interne en externe adviseur is de positie van waaruit gewerkt wordt. De extern adviseur kijkt als buitenstaander onbevangen tegen u, uw organisatie en de omgeving aan.

 

Doel

Het doel is de cliënt of de organisatie te ondersteunen bij het tot stand brengen van veranderingen in respectievelijk het persoonlijke leven en de organisatie.
Voor mij is de uitdaging met respect voor de ander wegen te vinden om de kwaliteit van het leven of de organisatie te verbeteren.

 

Resultaat

In het persoonlijke leven geeft advisering handvatten bij het maken van keuzes.
Organisaties hebben de mogelijkheid om met deskundig advies van een buitenstaander, verder te gaan met het geven van inhoud aan veranderingen, die de menselijke kant van de organisatie raken.

 

Voor wie?

Ik adviseer in opdracht van werkgevers en particulieren op basis van specifieke kennis en deskundigheid.

Advies is helpend voor particulieren als:

  • U een oplossing wilt vinden voor een persoonlijk probleem waar u zelf of met hulp van uw omgeving niet uitkomt.

Advies is helpend voor organisaties als:

  • U gebruik wilt maken van externe deskundigheid en ervaring op het terrein van het managen van transities ofwel met betrekking tot de menselijke kant van organisatieverandering. Denkt u hierbij aan vragen als: hoe krijg ik mijn mensen zo ver dat ze de oude situatie loslaten? Hoe veranker ik de nieuwe werkwijze?

 

 

Werkwijze

Particulieren: tijdens een (kosteloos) telefonisch contact verkennen we het probleem en de doelstelling van uw vraag. Aan het einde van het gesprek stellen we vast of  we elkaar willen ontmoeten. Tijdens het daarop volgende gesprek maken we nader kennis en vindt advisering plaats.

Organisaties: tijdens een telefonisch gesprek verkennen we het probleem en de doelstelling van uw vraag. Er volgt desgewenst een persoonlijke kennismaking en een nadere verkenning van de opdracht op uw locatie. Op uw aanwijzing volgt een offerte. Daarna gaat het adviestraject van start.

 

Duur

De duur is afhankelijk van de opdracht.
Voor particulieren kan in sommige situaties een eenmalig adviesgesprek voldoende zijn.
Voor zowel particulieren als organisaties is het mogelijk aansluitend te kiezen voor coaching.

 

Locatie

Particulieren: indien gewenst kom ik naar u toe. U bent ook harte welkom in mijn praktijk in Bemmel.
Het is een veilige en sfeervolle ruimte in een rustige omgeving.

Organisaties: ik kom graag naar u toe.