Werkvelden

De dienstverlening op maat richt zich op particulieren en organisaties.

Coaching, teamtraining, intervisie en advies

Mijn kennis en ervaring van diverse werkvelden heb ik onder andere opgedaan door op diverse functieniveaus te werken in de sectoren zorg en welzijn. U leest daar meer over onder het kopje introductie. Daarnaast heb ik intensief samengewerkt met gemeentelijke organisaties.
Ik heb specifieke ervaring met het coachen van middle managers.

 

Mediation

Ik bied onafhankelijke ondersteuning bij conflicten en richt ik me hierbij voornamelijk op geschillen in het kader van:

  • Arbeid; kwesties tussen werkgever en werknemer of tussen werknemers onderling
  • Familie
  • Ouderschap; het samen maken van een ouderschapsplan voor ouders die uit elkaar gaan
  • Buurtbemiddeling