ABW-support: introductie

Mijn naam is Angela Bouwmeister, zelfstandig ondernemer en eigenaar van ABW-support.
Om een korte indruk te krijgen van mijn opleiding, kennis en ervaring leest u op deze pagina over mijn loopbaan. De rode draad in mijn werkzame leven is dienstbaar zijn aan anderen, met als doel dat de ander zoveel als mogelijk zélf weer verder kan.
Door de jaren zijn mijn werkzaamheden opgeschoven van zorgen vóór naar zorgen dàt.

 • Studie afgerond aan de Hogere Beroeps Opleiding voor Verpleegkundigen in Nijmegen
 • Verpleegkundige in een Algemeen Ziekenhuis in Arnhem
 • Wijkverpleegkundige in de Over- Betuwe
 • Coördinator Praktische Thuishulp voor mensen met een verstandelijke beperking bij toenmalige Sociaal Pedagogische Dienst Gelderse Poort (SPD) in Arnhem
 • Projectleider Thuisondersteuning Midden- en Zuid Gelderland in opdracht van de SPD en in samenwerking met het toenmalige Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW)
 • Studie afgerond bij de Baak in Noordwijk: Young Executives Program
 • Regiomanager SPD, later onder de naam MEE Gelderse Poort. Specifieke opdracht: begeleiden van een management developmenttraject ten behoeve van zeven  teamleiders
 • Studie afgerond bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen; Voortgezette Opleiding Management en Organisatie in de Dienstverlenende sector. Specifieke opdracht tijdens de opleiding: implementatie van werkgerichte coaching bij MEE Gelderse Poort
 • Regiomanager, hoofd Voordeurteam en hoofd Zorgbemiddeling bij de Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Arnhem en Veluwe Vallei (RIBW AVV)
 • Zowel bij MEE als bij de RIBW intensief samengewerkt met gemeentelijke organisaties in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Mediationopleiding afgerond bij het onafhankelijk opleidingsinstituut De Mobiele Mediators in Het Mediationhuis te Diepenheim www.mediationregister.nl . nr C54
 • Praktijkexamen in febr. 2011  behaald ter certificering als mediator
 • Coachingsopleiding afgerond bij ICM Opleidingen & Trainingen te Utrecht. Een opleiding die getoetst is door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en het Cedeo keurmerk draagt.  Ik ben gediplomeerd coach
 • Zelfstandig ondernemer ABW-support
 • Specialisatieopleiding arbeidsmediator bij van Opstal& Partners
 • Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Stichting Woongenoot

Mijn partner en ik zijn ouders van drie volwassen kinderen.